Pápai Missziós Művek Pontifical Mission Societies

Hírek: A magyarok őrizzék meg a hit zászlaját! – Mindszenty bíboros üzenete Ravasi bíboros tolmácsolásábanVissza a listához

2017. május 08.

“Számomra különösen lenyűgöző volt, hogy Mindszenty bíboros címtemplomában, itt Rómában, a Santo Stefano Rotondo templomban mutathattam be szentmisét emlékére. Az egész magyar népnek szeretném mondani, hogy emlékezzenek főleg alakja három vonására.

Mély hite

Mindenekelőtt nyilvánvaló szeretetére, amelyet a hit iránt, Krisztus iránt és Krisztus emberi történetünkben való szüntelen jelenléte iránt érzett. Ő Krisztus hűséges, állandó tanúja volt. Az az üzenete a magyarok számára, hogy őrizzék meg a hitnek ezt a zászlaját.

Hazaszeretete

Másodszor olyan személy volt, aki nagyon szerette szülőföldjét, kultúráját, hazáját, még a legsötétebb pillanatokban is. Mindig érezte szükségét, mintegy nosztalgiával, amikor nem volt szabad a magyar föld, hogy legyen egy kommunikációs híd, egy kapcsolat hazájával.

Jelentőségteljes az a tény, hogy meg akarta változtatni vezetéknevét, amely német eredetű volt, egy olyan névvé, amely magyar, amely emlékeztet szülőhelyére. Mindszent – a szó jelentése is tanúság az életszentségről.

A szenvedők megvigasztalása

Végül harmadszor mindazoknak szól üzenete, akik szenvednek a világ bármely részén a meg nem értés, magány, valós nehézségek miatt, és akik vigaszra vágynak.

Forrás: a Bonum TV riportja Ravasi bíborossal, 2017. május 4.