Pápai Missziós Művek Pontifical Mission Societies

Missziós Unió

A Papság Missziós Uniója, előre látva és előkészítve a Magisterium későbbi tanításának az alapját a papi élet egyetemes missziós dimenziójára vonatkozóan, azt a feladatot tűzi maga elé, hogy újraélessze az apostoli lelkületet tagjai között, és rajtuk keresztül minden keresztény emberben.
Az Unió közreműködik a missziós hivatásra való buzdításban és a papok arányosabb elosztásában; mindez hangsúlyozza a helyi egyházak közötti együttműködés értékét. Mindezekre a missziós küldetés világossá tétele ébreszti rá Isten Népét; szellemi erő, melynek célja a világ megtérése.

Alapítója: Boldog Paolo Manna atya (1872-1952), misszionárius
Hivatalos alapítás: 1916. október 31. 
XII. Pius 1956. október 28-i rendeletében a „Pápai” címmel ruházza fel