Pápai Missziós Művek Pontifical Mission Societies

Hírek: A malajziai katolikus közösségben több mint 1700 felnőttet fognak megkeresztelni HúsvétkorVissza a listához

2024. március 13.

A kuala lumpuri érsekség Szent Család templomában 547 katekumen gyűlt össze különböző plébániákról, hitoktatóikkal, keresztszülőkkel, plébánosokkal és számos hívővel együtt a „Kiválasztás szertartására”. Julian Leow érsek emlékeztette őket Ábrahám hűségére, aki kész volt arra, hogy feláldozza egyetlen fiát, Izsákot, az Úr iránti engedelmességből. Az érsek hangsúlyozta Jézus engedelmességét is, aki hű volt küldetéséhez: feláldozni önmagát, hogy az üdvösséget ajándékozza mindenkinek. A kiválasztottakat az érsek emlékeztette arra, hogy maradjanak hűségesek Istenhez: „A kiválasztás szertartásában Isten személyesen hív benneteket, hogy legyetek az Ő választott népének tagjai. Valami nagyon szépet ünnepelünk”.
A kota kinabalui érsekségben 941 katekument írtak be hivatalosan a „Kiválasztottak könyvébe”.  John Wong érsek, aki a különleges szertartást vezette a Szent Szív katedrálisban, meleg szívvel fogadta őket, mindenkit arra kérve, tegye fel magának a kérdést: „Kicsoda számodra Jézus? Ki Jézus most az életedben? Milyen tapasztalatod van Vele kapcsolatban? Elfogadtad Őt mint Istenedet és Megváltódat?” „A keresztség csak a kezdete Jézus követésének” – mondta az elöljáró, emlékeztetve a katekumeneket arra, hogy a keresztség felvételének a választása „egy élet választása, nem egy mulandó divat”. Az érsek buzdította őket, hogy továbbra is egyesüljenek Jézussal az imán, az olvasmányokon és Isten Igéjén való elmélkedésen keresztül.
A „Kiválasztás szertartása” alkalmával a katekumenek beírják nevüket a „Kiválasztottak könyvébe” mint hűségük bizonyítékát. Nagyböjt folyamán folytatják útjukat három „vizsgával” (elmélyülés és lelki különbségtétel pillanatai), miközben elmondják a „Hiszekegyet” és a „Miatyánkot”. A procedúra a keresztény élet szentségeinek (keresztelés, bérmálás, Oltáriszentség) ünneplésével ér véget Húsvét vigíliáján.
Malajzia 23 milliós népességéből 60,4% muzulmán és 9,1% keresztény. A katolikusok száma, akik a maláj félszigeten és Borneo szigetén élnek 9 egyházmegyében, 1,3 millió.

(Fides)