Pápai Missziós Művek Pontifical Mission Societies

Hírek: A remény és fény világítótornya: az arábiai Miasszonyunk katedrális Szent Kapuján keresztül vezető szent útVissza a listához

2024. március 05.

Az észak-arábiai apostoli vikariátus újra végigjárja a zarándoklatot az awali katedrális Szent Kapujához, ez a katedrális egyik legszentebb és legtiszteletreméltóbb hagyománya. Ez a templom az arab félsziget legnagyobb katolikus temploma. Egy jelképes bejáratról van szó, amit Szent Arethas és társai vértanúk jubileumi éveiben nyitnak ki.
2023. október 24-én a katolikus egyház az Arab-félszigeten meghirdette Szent Arethas és társai liturgikus ünnepének jubileumát minden plébánián, ami 2024. október 23-án ér véget.
Szent Arethas a Kr.u. 6. században élt, ő volt a najrani keresztény közösség vezetője, a nagy keresztényüldözéskor lefejezték 523-ban. Ekkor mintegy 4000 keresztényt öltek meg.
A Szent Kapu átlépését úgy tekintik, mint a bűnből a kegyelem állapotába,  a sötétségből a fényre való metaforikus átmenetet. Az egész világról érkeznek zarándokok, hogy átlépjenek a Szent Kapun, kérve a teljes bűnbocsánatot, amit a tisztítótűzben szenvedő lelkek is megkaphatnak. Ez egy lelki utazás a fizikain kívül, ami megkívánja a résztvevőktől, hogy elgondolkodjanak az életükről, kérjék a bűneik bocsánatát és újítsák meg az Istenben való hitüket. A zarándoklat megerősíti a testvériség kötelékeit, emlékeztetve mindenkit arra, hogy az a küldetésünk, hogy szeressük és szolgáljuk Istent a lelki megújulás és átalakulás megtapasztalása által.
Amikor a zarándokok átmennek a Szent Kapun, nyolc állomáson állnak meg, ezek a következők: Szent Arethas ikonja, az arábiai Miasszonyunk kápolna, a keresztelő medence, a főoltár, a misztikus rózsafüzér (16 ikon), a püspök széke, a megbocsátás kápolnája és a Legszentebb Oltáriszentség kápolnája.

(Fides)