Pápai Missziós Művek Pontifical Mission Societies

Hírek: Küldetésünk van a világban – gyermekmisszió és gyűjtés a Szent Miklós-iskolábanVissza a listához

2021. október 11.

Felbolydult a nyíregyházi Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola aulája. Az asztalokra kihelyezve játékok, könyvek garmadája várta egész nap, hogy gazdát cseréljenek. A diákok sajátjukból hoztak, otthonról felajánlásként, s a társaikéból vihettek haza pénzért. A bolhapiac azonban nem önmagáért való iskolai program volt október 6-án.

A kitűzött céllal minden kisdiák tisztában volt: azzal, hogy korábban felajánlottak, s most megvásároltak egy plüsst, vagy társasjátékot, egy szentmiklósos társuknak segítenek. Vince ötödik éve fekszik éber kómában. Most lenne hetedik osztályos, ám tizenkét évének csaknem felét egy súlyos baleset következtében nem iskolában, hanem szülei és keresztapukája egész napos gondozásában töltötte el.

A család fájdalma elképzelhetetlen azok számára, akik nem éltek át hasonló tragédiát, a szentmiklósosok – anyagi és lelki támogatást nyújtó szüleikkel együtt – mégis szívüket-lelküket adták azért, hogy enyhítsenek valamelyest rajta. Az iskolában tevékenykedő missziós gyermekek és animátoruk biztatására az intézmény pedagógusai és tanulói egy emberként szervezték meg a bolhapiacot Vince gyógyulását segítő terápiák, és a családot támogató eszközök finanszírozásáért.

Matavovszky Éva tanító néni, Vince egykori osztályfőnöke, gyermekmissziós animátor, a bolhapiac megálmodója kisebb csodának nevezte, hogy ezen a napon több, mint hatszázezer forint gyűlt össze. Valóban megrendítő, ahogyan összefogtak itt az emberek egy nemes ügy érdekében, de ez a lelkület nem idegen az iskola falain belül. Apró felajánlásokkal, imával a világ rászoruló, szükséget szenvedő gyermekeiért sok szentmiklósos gyermek vállal felelősséget. Ők a Szent Gyermekség Művéhez csatlakozó missziós gyermekek: az önkéntes egyházi szerveződésben az országban egyedülállóan magas létszámmal képviselteti magát a nyíregyházi intézményben működő csoport. A négyszázhúsz tanulóból százan felavatott missziós gyermekek.  

Ezen a napon harminchét tanuló kapta meg az őket hivatalosan is a Szent Gyermekség Művéhez kapcsoló kegytárgyakat, a rózsafüzért, a tagsági igazolványt és a kalapot, melyeket Kovács Csaba atya, a Szent Miklós-iskola lelki igazgatója szentelt meg. A fogadalom szövegét a Pápai Missziós Művek magyarországi elnöke, Benvin Sebastian Madassery atya olvasta fel, melyre a gyermekek önként válaszoltak igennel, majd néhány szót is szólt a Szent Gyermekség Művének legújabb missziós gyermekeihez. Azt kívánta számukra, hogy lelkesedésük, tenni akarásuk megmaradjon: „őrizzétek meg ezt a lelkületet, legyetek világító fény társaitok között, hiszen mindez szeretetből fakad” – mondta.

Csaba és Sebastian atya közösen végezte a Szent Liturgiát. Szent Tamás apostol liturgikus napján az Evangélium Tamás apostol hitetlenségéről szólt. Róla és Jézus szavairól beszélt prédikációjában Csaba atya a gyermekeknek.

»Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.« – mondja Jézus a tanítványoknak, egyértelművé téve számukra: küldetésük van a világban. „Ez a mondat most nektek szól, gyerekek” – lelkesítette az új missziós gyermekeket Csaba atya. Az apostolkodás két pillére: a jó cselekedetek és az ima.

„Tanulunk Tamás apostol kételkedéséből, ő a kezét Krisztus sebeibe akarta bocsátani, hogy elhiggye, valóban Ő az. Ezek a kezek a későbbiekben sok embert megtérítettek, sokaknak segítettek, ezek a kezek imádkoztak és jócselekedeteket vittek végbe, s Tamás apostol eljutott egészen Indiáig: betöltötte a missziós feladatot, melyet Krisztus rábízott” – állította példaként a missziós gyermekek elé a szent apostolt.

A most kapott rózsafüzér színei jelképezik az öt kontinenst, s ennek jelentése van: a missziós gyermekek a Föld minden táján tudnak segíteni, s így bekapcsolódnak a világ missziós művébe. „Ne legyünk hitetlenek, hanem hívők, s ez a tetteinken keresztül is valósuljon meg” – zárta prédikációját Kovács Csaba atya.

A missziós gyermekek a Szent Miklós-székesegyházban jelenlévő intézményvezetővel, dr. Pappné Petrasevits Anasztáziával, helyettesével, Szikora Csillával és a kántori szolgálatot végző diáktársaikkal együtt imáikat ezen a liturgián Vincéért ajánlották fel.

„Sokat gondolunk rá és imádkozunk érte” – mondta a szertartás után honlapunknak Matavovszky Éva pedagógus. Azt is megtudtuk tőle, hogy – teljesítve ezzel a missziós gyermekek éves projektjét is – a megmaradt játékokat és a befolyt összeg egy részét Balassagyarmatra küldik, ahol fogyatékkal élő és gondozásban lévő gyermekek élnek. Mivel október a misszió hónapja, tevékenységük ebben a hónapban még aktívabban folytatódik tovább. Szabó-Bernát Sándorné, az egyházmegye tanodáinak szakmai vezetője meghívására a missziós gyermekek a Huszártelepre fognak látogatni érzékenyítő és elfogadásra nevelő szándékkal.

„Akár mindenki lehetne missziós nálunk” – mondta dr. Pappné Petrasevits Anasztázia igazgató arra a kérdésünkre, milyen hatást gyakorol az iskola lelkületére, hogy a tanulók negyede missziós lelkülettel van jelen. „Mindenki szívvel-lélekkel segít másokon.” A vásárt is könnyű volt kivitelezni a pedagógusok lelkes hozzáállásának köszönhetően.

„Nagy örömmel fogadtam, hogy Éva néni s az iskola is ilyen szeretettel gondol Vincére.” – csuklott el a hangja Vince édesanyjának. „Fontosnak tartom, hogy a gyermekek kicsi kortól ne csak az imádságokat tanulják meg, hanem imádkozzanak másokért is, és tegyenek a jó ügyért, nemcsak Vincéért, hanem bárkiért, aki erre rászorul.”

Vince is missziós lelkületű volt – derül ki a beszélgetés során: „bízom benne, hogy egyszer még ő is részt fog venni ebben a missziós csapatban. Első osztályban eleven, rakoncátlan diák volt, év elején az igazgató vitte ki a templomból. Aztán később én is, majd Csaba atya is megkérdezte tőle, hogy nem állna-e be ministrálni. Az atya kérésére végül igent mondott. Következő vasárnaptól ministrálni kezdett. Megváltozott. Elcsodálkozott még az igazgatónő is, hogy ugyanaz a Vince-e, aki év elején volt.”

Vince egészségügyi állapotáról kérdezve megtudtuk, hogy testileg rossz állapotban van, de mindent ért, hall. 2018 szeptembere óta otthon ápolják. Gyógytornászra, masszőrre lenne szüksége, a családnak egy járműre, hogy biztonságosan szállítani tudják – ezekre fordítják majd a befolyt összeget.

Az iskolában történt valami: az összefogás, jó akarat szívet melengető hatalma mutatkozott meg, de a valódi csodára még várnunk kell, arra, hogy Vince felépüljön, s újra a társai között lehessen. Édesanyja, aki maga is ott volt a Szent Liturgián, hitből fakadó, mély meggyőződéssel vallotta ezt: „hiszem, hogy a Jóisten jelen van és megsegít, hogy Vince fel fog ébredni. Neki még küldetése van.”

Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye