Pápai Missziós Művek Pontifical Mission Societies

Hírek: Marengo bíboros: „Az ima és megbocsátás böjtje”Vissza a listához

2024. február 28.

„Ugyanakkor – folytatja -, a böjti időnek mindig is érdekes aspektusa van, mivel a holdújévvel egybeesően kezdődik. Az újévi ünnepség a hétvégén volt, az azutáni héten hamvazószerdával megkezdődött a böjt. Az újév olyan értékeket hordoz magában, mint az evangélium, pl. a megújulás.”
„Ki kell engesztelődnünk egymással” – hangsúlyozza az apostoli prefektus, „hogy mindent, amit az elmúlt évben megéltünk, feszültségeket, meghasonlást, magunk mögött hagyjunk és barátságban újra kezdjük.”
„Még egyszer szeretném kihangsúlyozni az új, kiengesztelődött kapcsolatokról szóló beszélgetést” – mondja a bíboros -, mivel éppen ezen nyugszik a békéről való elgondolkodás, ami manapság sajnos a világ sok részén vita tárgyát képezi. Az újévi ünnepség felhívása segít nekünk, hogy megtegyük ezt a lépést: hogy eljöjjön a béke, mindenkinek a saját kapcsolatain kell kezdenie, mégpedig úgy, hogy ő maga a béke munkása és magvetője. Tehát ez egy meghívó, hogy a békéért dolgozzunk, a saját személyes megfordulásunkból kiindulva”.
Március 5-én az egyház böjti lelkigyakorlatokat tart papoknak, szerzeteseknek és misszionáriusoknak Mongóliában, amiken a ciszterci rend generális apátja, Mauro Giuseppe Lepori atya is részt vesz.
A karitatív tevékenységek szintjén az igazságosságért, békéért és a teremtés megőrzéséért felelős bizottság intézkedni fog, hogy olyan gazdákon segítsen, akik az erős havazások miatt szükséghelyzetben vannak.
„Mindössze néhány nap alatt elveszítheti egy gazda majdnem az egész állatállományát, mivel az állatok szó szerint behavazódnak. Megpróbáljuk megérteni, mit lehet értük konkrétan tenni: ez lehetne az egyik elköteleződésünk, ami minket a böjti időben jellemezhet a testvériességre való tekintettel” – fejezi be mondandóját Marengo bíboros.

(Fides)