Pápai Missziós Művek Pontifical Mission Societies

Hírek: Nagyböjt az irgalmasság jegyében: a „Silsilah”- mozgalom fogvatartottakat látogatVissza a listához

2024. március 06.

Gil John Rojas, a „Silsilah” (ami azt jelenti: lánc) mozgalom koordinátora a börtönökben, elmeséli, hogy „egy belső szabadulási útról van szó, ami aztán – a személy viselkedésének megváltozása következtében, ami a rácsok mögött töltött életben is meglátszik – gyakran a fogvatartás idejének megrövidüléséhez vezet”.
A „Silsilah” mozgalom tagjai több mint 30 évvel ezelőtt kezdték szolgálatukat a zamboanga-i börtönben, és más városokban is folytatják ezt a missziót. Ez egy emberi és lelki kíséret, ami minden embert elvezet egy belső úton, saját magát, az élet értelmét és legmélyebb vágyait keresve.
„Ez a belső ébredés megtapasztalása – mondja Rojas -, amiből ihletet lehet meríteni. Amikor először beléptem a börtönbe, ideges voltam, féltem és szégyent éreztem. Aztán a csoportunk egyik tagja a jelenlévőkhöz fordult és ’szeretett fogvatartottak’-ként szólította meg őket. Mélyen megindultam. Igen, őket valóban szeretjük. Olyan személyek ők, akiknek szükségük van szeretetre.
Állapotuk és helyzetük ellenére megérdemlik, hogy szeressük őket és gondoskodjunk róluk. Ők Isten szeretett gyermekei és a testvéreink.”
„Jézus Krisztus arra hív minket, hogy látogassuk meg azokat, akik börtönben ülnek, az irgalmasság cselekedeteként, mintha Ővele tennénk ezt. Ők olyan emberek, akik megtévelyedtek, de mindannyian tökéletlenek vagyunk. Olyan emberek, akiket Isten, aki jó, képére és hasonlatosságára teremtett. Szívük mélyén jóság van, és ha szeretetet, irgalmat és együttérzést kapnak, felébred bennük ez a jóság” – magyarázza Rojas és arra figyelmeztet bennünket, hogy ez a szolgálat a böjti időben „minket is jó útra térít, akiket foglyul ejtett a gőg és az egoizmus. A nagyböjt arra hív minket, hogy legyünk szabadok, hogy szerethessük az Isten által szeretett embereket” – fejezi be a „Silsilah” tagja.
Több katolikus szervezet szóvá tette a börtönbeli kellemetlen állapotokat és az embertelen életkörülményeket és feladatul tűzték ki maguk elé, hogy a fogvatartottaknak anyagi és lelki segítséget nyújtsanak. A szervezetek a manilai kormányhoz fordulnak, hogy a foglyok emberi méltóságát vegyék figyelembe és gondoskodjanak arról, hogy az igazságszolgáltatás gyors és átlátszó legyen.

(Fides)