Pápai Missziós Művek Pontifical Mission Societies

Hírek: Új igazgatóVissza a listához

2023. október 25.

Immár tizenegy éve szolgálok itt Magyarországon verbita szerzetesként különböző területeken. Idén nyáron az Evangelizációs Dikasztérium kinevezett engem a Pápai Missziós Művek igazgatójának. 

Hálásan köszönöm az elődömnek, P. Benvin Sebastian SVD atyának, aki jó hosszú ideig vezette az igazgatósági munkát. Továbbiakban Isten áldását kérem az ő életére. Szeretném folytatni az országos missziós és animációs tevékenységeket, amelyek idáig zajlottak. Szeretnék pár fontos feladatot kiemelni, amiket az iroda szem előtt tart és előmozdít.

A fontos és felelősségteljes feladatok között az egyik az elkerülhetetlen szolgálat, amelyet a Pápai Missziós Művek gyakorol, nevezetesen Jézus Krisztus evangéliuma elterjedésének legszorosabb értelemben vett támogatása, előmozdítása. Az evangelizáció a missziós tanúságtétel lelki és anyagi támogatásában is kifejeződik. Természetesen az evangelizációt a különböző egyházmegyés püspökökkel és papokkal együttműködve a továbbiakban is végezzük és tanúságot teszünk az egyházról. 

A második fontos feladat, amit az iroda gyakorol, a különböző csoportokkal: animátorokkal, iskolás gyerekekkel, fiatalokkal, felnőttekkel, papokkal, szerzetesekkel, különböző téren animációs munkát végzünk.   Az animáción keresztül próbálunk eljutni az emberekhez és buzdítani őket az egyház küldetésére az evangelizáció útján és buzdítunk minden egyes megkeresztelt embert, hogy „mindenki misszionárius”- Boldog Paolo Manna atya.  

A harmadik fontos feladat, hogy missziós felajánlásokat gyűjtsünk a célzott projektekre, ezzel is támogatva az egyetemes szolidaritási munkát. Milyen szép gesztus részünkről, amikor észrevesszük a körülöttünk szükséget szenvedőket és amink csak van, azt megosztjuk másokkal, hogy kis örömöt szerezhessünk felebarátainknak. Ne felejtsük, hogy "a jókedvű adakozót szereti az Isten". (2Kor 9:6-7)

Ferenc pápa az idei Világmissziós ünnepi üzenetében, amely október 29-re esik, az Emmauszi tanítványok példáját veszi elő, akik a kenyértöréskor felismerték a feltámadt Jézust, és visszatérve azt az örömhírt hozták a többi tanítványnak, hogy Jézus él. Ferenc pápa a világmissziót szem előtt tartva azt mondja, hogy „minden misszionárius olyan, mint Jézus, aki a Szentlélek működésével megtöri a kenyeret és ugyanakkor ő is megtört kenyérré válik a világ számára.”   Továbbá Ferenc pápa hangsúlyozza, hogy Jézus nevében a szegényekkel való kenyérmegosztás „keresztény misszió.”  Minden megkeresztelt embernek van feladata: törődjünk a szegényekkel, akik nehezebb körülmények között élnek, akikhez nagyon nehezen jutnak el Krisztus megváltó szavai. Milyen jó, amikor mi segítünk eljuttatni Krisztus örömhírét hozzájuk.   

Tete Remis SVD