Pápai Missziós Művek Pontifical Mission Societies

A Szent Péter Apostol Műve magyarországi támogatói programjaVissza a listához

2015. szeptember - aktuális projekt

A missziós területeken minden évben nő a papi és szerzetesi hivatások száma. A kispapok és a jelöltek között vannak olyanok, akik szegény családból származnak. Ezért anyagi nehézségek miatt családjuk csak nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem tudja támogatni őket. A Szent Péter Apostol Műve abban segít, mint a Szentatya eszköze és az egyház tagja, hogy mindezen nehézségek ellenére is fel tudjanak készülni a megszentelt életre.

„Fontos, hogy ellássuk a szeminaristákat azokkal az emberi és anyagi eszközökkel, amelyekre szükségük van ahhoz, hogy szert tegyenek egy szilárd belső életre és egy megfelelő intellektuális és doktrinális képzésre, különös tekintettel a papi szolgálat természetére és identitására” - mondja XVI. Benedek pápa.

A SzPA támogatói programja egy csodálatos módja annak, hogy velük vagyunk az útjukon, a papság és a szerzetesi élet felé, imával és áldozattal egyaránt. Ezek a fiatal férfiak és nők, papok, testvérek vagy nővérek szeretnének lenni, hogy szolgálhassák saját közösségüket és az egyetemes egyházat is.

A SzPA támogatói programjának egyik fontos célja, hogy segítsen a szeminaristák igényeinek kielégítésében (szállás és ellátás, tanulmányi díjak, könyvek) és hozzájáruljon a szemináriumok mindazon fenntartási költségéhez, amelyek fontosak a képzés szempontjából.

IMA

Ajánlja fel imáit és személyes áldozatait a missziós hivatások számának növekedéséért a papi és a szerzetesi életre! Imádkozzon minden nap egy Miatyánkot, egy Üdvözlégyet és egy Dicsőséget!
 

ADOMÁNY

 

Egy kis adománnyal segítse a missziós hivatásokat a Szent Péter Apostol Művén keresztül! Készíthet esetleg egy kis adománygyűjtő dobozt, amit aztán egy látható helyen helyez el otthonában. Dobjon bele mindig annyit, amennyire lehetősége van. Sok kicsi sokra megy.

 

ÖRÖKSÉG

Másképpen is lehet támogatni. Például örökség útján is hozzásegítheti ezeket a fiatalokat a papi és a szerzetesi képzéshez.

Jeanne Bigard, a SzPA alapítója, egy francia laikus asszony volt.  A misszió javára – a helyi papok felkészítésére és a misszionáriusok szolgálatára – nagylelkűen odaadta mindenét, „hogy a keresztényeket megtaníthassák hitünk igazságaira, hogy senkinek se kelljen Oltáriszentség nélkül meghalnia, s hogy a pogányok sokasága megismerhesse az igaz Istent.”

AZ ÉLET VEZETŐI

Az élet vezetői program azt jelenti, hogy papok segítenek imával és áldozattal a missziós országokban élő papoknak.
A pap azért szolgál, hogy felépítse a jövő egyházát, és egy szebb világot!
A Szent Péter Apostol Műve az egyház egyik nagy kincse. Több mint 120 éve tevékenykedik csendesen a papképzésben az egyház missziós területein, az emberek hitét erősítve, és kinyújtva kezét a szegények felé. Így tett a viharos időkben is, amikor világszerte sok kereszténynek kellett szenvednie a hitéért.

A Szent Péter Apostol Művének köszönhetően a híveknek ezekben a nehéz időkben sem kell vezetők és támasz nélkül maradniuk. Azok a papok és nővérek, akiket a szervezet segített a képzésben, mindig az elnyomás elleni küzdelem élvonalában álltak, megpróbálták kieszközölni a békét, törődtek a betegekkel és a haldoklókkal, és erejükhöz mérten erősítették a közösségeket, hogy önállóak legyenek, és hitükhöz hűek maradjanak.

A papok támogatásán keresztül a missziós területeken lévő papok továbbra is tudják szolgálni az egyházat és az Isten népét.
Egyetlen új pap is jobbá teheti több ezer katolikus életét a távoli területeken, ahol sok esetben évente csak három-négy alkalommal van szentmise.

SZERETNE ÖN IS RÉSZESE LENNI E TÁMOGATÓI PROGRAMNAK
A PAPSÁG KÉPZÉSE, A VILÁG ÉS AZ ELJÖVENDŐ
NEMZEDÉKEK ÉRDEKÉBEN?

Bankszámlaszámunk: 11600006 – 00000000 – 47902093
Pápai Missziós Művek
Szent Péter Apostol Műve
"Kispapok képzésére"