Pápai Missziós Művek Pontifical Mission Societies

GAMBIA-BWIAMVissza a listához

2012. október - befejezett projekt

GAMBIA Nyugat-Afrika partjainál fekszik, területe mintegy tizedakkora, mint Magyarországé, 1,65 milliós népességével Afrika egyik legkisebb országa. Három oldalról Szenegál veszi körül, nyugaton pedig az Atlanti-óceán határolja. Fővárosa Banjul. Az ország közel 300 km hosszan nyúlik a kontinens belsejébe, a Gambia folyó mentén. Angol gyarmat volt, a hírhedett „Rabszolga part”, ahonnan a XVIII. században a bennszülöttek tízezreit szállították át rabszolgának az óceán túlpartjára. Hivatalos nyelve az angol. Az országban mintegy tíz törzs él békésen egymás mellett. Mindegyiknek külön nyelve van, de a legmeghatározóbb a mandinka.

A Miasszonyunk Iskolanővérek szerzetesrend nővérei 1990. óta dolgoznak Gambiában, hogy hivatásuknak megfelelően gyermekek és nők iskoláztatásával, képzésével foglalkozzanak.

Gambiában nincs általános tankötelezettség, tehát nem minden gyermeknek adatik meg, hogy iskolába járhasson. Azok a gyermekek, akik eljutnak az iskolába, tele vannak lelkesedéssel, akarnak tanulni! Csak az a baj, hogy sokszor már éhesen érkeznek. Üres hassal nagyon nehéz figyelni, különösen a kicsi gyermekeknek.

A Szent Gyermekség Műve makói missziós csoportjának kísérője, Fidelis nővér korábban egy évet tanított Gambiában egy missziós iskolában. Az ő lelkesedése nyomán határoztuk el, hogy a 2012. év nagyprojektjéül az Iskolanővérek gambiai misszióiban élő kisgyermekeinek étkezését fogjuk támogatni. Célunk az volt, hogy a gyermekek egy éven keresztül legalább naponta egyszer jó minőségű ételhez jussanak.

A napi ebédköltség gyermekenként 10,- Ft. Úgy gondoltuk, hogy ha minden magyar kis missziós az imádság mellett hetente egy Túró Rudiról lemond a gambiai gyerekek javára, a szükséges összeget elő tudjuk teremteni.

A missziós gyermekek lemondásai és a missziók iránt elkötelezett nagylelkű támogatók jóvoltából kitűzött célunk teljesült.

A Szent Gyermekség Műve csoportjaitól, magányszemélyektől, plébániai közösségektől és egyházmegyéktől kapott egyéb célzott támogatásokból, valamint a 2012-es évi Gambia naptár eladásából a PMM elkülönített számlájára beérkezett adományoknak köszönhetően közel 4 millió forinttal tudunk a Bwiam misszióban élő gyermekek élelmezéséhez hozzájárulni Ezúton is hálásan köszönjük minden gyermekek és felnőtt áldozatvállalását.