Pápai Missziós Művek Pontifical Mission Societies

Pakisztáni projektrőlVissza a listához

2017. május - aktuális projekt

Pakisztánban a gyermekek sokféle kihívással szembesülnek: alultápláltság, oktatáshoz és egészségügyi ellátáshoz való szegényes hozzáférés, gyermekmunka formájában létező kizsákmányolás. A társadalomban elfoglalt alacsonyrendű helyük könnyen az otthoni és iskolai erőszak, valamint szervezett emberkereskedelem és szexuális visszaélések áldozataivá teszi őket. A lányok különösen érintettek, mivel a konzervatív életszemlélet megakadályozza, hogy iskolába járjanak, vagy befejezzék azt.

Körzetünkben nagy számban élnek árva utcagyermekek. Problémájuk égető a nagymértékű városiasodás és iparosítás miatt. Az árva utcagyermekek – az árvizek következtében elhunytak gyermekei, az újra-házasodott elhagyott/megözvegyült/elvált asszonyok gyermekei, a családokból hiányzó szeretet és biztonság, a családi veszekedés miatt utcagyermekekké vált gyermekek, az emberkereskedelemben/szexuálisan kihasznált lányok - minden gondoskodás és segítség nélkül maradtak. Szeméttelepen guberálnak, zsebtolvajok és más bűncselekményekben vesznek részt. Arra törekszünk, hogy ezeket a gyermekeket visszavezessük a társadalomba, gondoskodunk róluk, segítjük és védjük őket.

A legfontosabb ügy a lányok oktatása. Pakisztánban a nők és lányok oktatását és szakképzését nem támogatják. A lányok 40 százaléka soha nem iratkozott be iskolába. A helyzet különösen riasztó vidéken, a szociális és kulturális akadályoknak köszönhetően.  

Pakisztánban a fogyatékosság tényét figyelmen kívül hagyják adminisztratív, pénzügyi és jogi szempontból is. A fogyatékosok a társadalom perifériájára szorultak, mivel „láthatatlanok, hallhatatlanok és megszámolhatatlanok” az országban. Fogyatékos emberek és gyermekek sok nehézséggel néznek szembe. A társadalomból való kirekesztés egyben azt jelenti, hogy ki vannak zárva a társadalmi, gazdasági és politikai döntéshozatalból. A fogyatékos emberek sorsára fordított figyelem a fejlődést szolgálja. Mi ellátjuk őket étellel, könyvekkel, ruhával, gyógyszerrel és fizetjük nekik az iskolai díjakat.

Fr. Waseem Walter
a Pakisztáni Pápai Missziós Művek igazgatója

(Fordította: Szabó Bernadett a PMM munkatársa)